Menu

Tính năng mới

CHỨC NĂNG HỦY PHÂN QUYỀN HÀNG LOẠT USERS

Đăng bởi: month

CHỨC NĂNG HỦY NHANH PHÂN QUYỀN HÀNG LOẠT USER                    I.            MỤC ĐÍCH Chức năng...

HIỂN THỊ QRCODE THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN TRÊN PHIẾU BÁN

Đăng bởi: month

HIỂN THỊ QRCODE THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN TRÊN PHIẾU BÁN        I.       Mục đích: Thanh toán bằng mã QR là hình thức thanh toán không tiền mặt đang rất phổ biến...

GIỚI HẠN MẶT HÀNG ÁP DỤNG VOUCHER

Đăng bởi: month

GIỚI HẠN MẶT HÀNG ÁP DỤNG VOUCHER I.                   Mục đích: Chỉ cho phép thu hồi voucher khi phiếu bán có mặt hàng nằm trong danh sách...

CHỨC NĂNG ÉP USER LOG OFF KHỎI PHẨN MỀM

Đăng bởi: month

CHỨC NĂNG ÉP USER lOG OFF KHỎI PHẨN MỀM                    I.  MỤC ĐÍCH Chức năng này thường sử dụng sau khi admin phân quyền xong và muốn user bắt buộc...

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP MAIL TỰ ĐỘNG GỬI THÔNG TIN PHIẾU BÁN CHO KHÁCH HÀNG

Đăng bởi: month

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP MAIL TỰ ĐỘNG GỬI THÔNG TIN PHIẾU BÁN CHO KHÁCH HÀNG 1.      Mục đích Tự động gửi thông tin đơn hàng(phiếu bán buôn, bán lẻ) đến mail của khách hàng khi...

UPDATE CHO CHỌN NHANH KHO CÒN HÀNG TỒN ĐỂ LÊN ĐƠN SO/ PO

Đăng bởi: month

CHỌN NHANH KHO CÒN HÀNG TỒN ĐỂ LÊN ĐƠN SO/ PO 1.      Mục đích Check và chọn nhanh kho còn tồn mà không mất công vừa tìm kho có số lượng tồn trên form popup lại vừa phải tìm...

UPDATE CTKM CHO CHỌN NHANH QUÀ KM CHO CÁC MẶT HÀNG KHUYẾN MÃI

Đăng bởi: month

CHỌN NHANH QUÀ KM CHO CÁC MẶT HÀNG KHUYẾN MÃI 1.      Mục đích Gán nhanh quà tặng cho các mặt hàng khuyến mãi. Thường dùng trong trường hợp mua mặt hàng thuộc...

MODULE DUYỆT PHIẾU CHI

Đăng bởi: month

MODULE DUYỆT PHIẾU CHI 1.      Mục đích Đánh dấu các phiếu chi trong Quỹ và ngân hàng đã được duyệt, ghi nhận user duyệt 2.      Phân quyền User được quyền duyệt cần có quyền:...

QUẢN LÝ TRẠNG THÁI MẶT HÀNG

Đăng bởi: month

Quản lý TRẠNG THÁI MẶT HÀNG 1.                  Mục đích Trạng thái 1: Khóa nhập hay không các mặt hàng không hoặc ngừng kinh doanh,...

QUẢN LÝ TASK MANAGER

Đăng bởi: HoangQuy

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC – TASK MANAGER 1.     Mục đích v QL công việc cá nhân: -         Lên lịch công việc -         Sắp xếp...