Menu

Tính năng mới

CHỨC NĂNG ÉP USER LOG OFF KHỎI PHẨN MỀM

Đăng bởi: month

CHỨC NĂNG ÉP USER lOG OFF KHỎI PHẨN MỀM                    I.  MỤC ĐÍCH Chức năng này thường sử dụng sau khi admin phân quyền xong và muốn user bắt buộc...

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP MAIL TỰ ĐỘNG GỬI THÔNG TIN PHIẾU BÁN CHO KHÁCH HÀNG

Đăng bởi: month

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP MAIL TỰ ĐỘNG GỬI THÔNG TIN PHIẾU BÁN CHO KHÁCH HÀNG 1.      Mục đích Tự động gửi thông tin đơn hàng(phiếu bán buôn, bán lẻ) đến mail của khách hàng khi...

UPDATE CHO CHỌN NHANH KHO CÒN HÀNG TỒN ĐỂ LÊN ĐƠN SO/ PO

Đăng bởi: month

CHỌN NHANH KHO CÒN HÀNG TỒN ĐỂ LÊN ĐƠN SO/ PO 1.      Mục đích Check và chọn nhanh kho còn tồn mà không mất công vừa tìm kho có số lượng tồn trên form popup lại vừa phải tìm...

QUẢN LÝ BÁO GIÁ

Đăng bởi: month

QUẢN LÝ BÁO GIÁ 1.      Mục đích: Ghi nhận báo giá mà kinh doanh lập để gửi cho khách hàng. Có thể áp dụng quy trình duyệt, trưởng bộ phận kinh doanh sẽ duyệt báo giá...

UPDATE CTKM CHO CHỌN NHANH QUÀ KM CHO CÁC MẶT HÀNG KHUYẾN MÃI

Đăng bởi: month

CHỌN NHANH QUÀ KM CHO CÁC MẶT HÀNG KHUYẾN MÃI 1.      Mục đích Gán nhanh quà tặng cho các mặt hàng khuyến mãi. Thường dùng trong trường hợp mua mặt hàng thuộc...

MODULE DUYỆT PHIẾU CHI

Đăng bởi: month

MODULE DUYỆT PHIẾU CHI 1.      Mục đích Đánh dấu các phiếu chi trong Quỹ và ngân hàng đã được duyệt, ghi nhận user duyệt 2.      Phân quyền User được quyền duyệt cần có quyền:...

QUẢN LÝ TRẠNG THÁI MẶT HÀNG

Đăng bởi: month

Quản lý TRẠNG THÁI MẶT HÀNG 1.                  Mục đích Trạng thái 1: Khóa nhập hay không các mặt hàng không hoặc ngừng kinh doanh,...

QUẢN LÝ TASK MANAGER

Đăng bởi: HoangQuy

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC – TASK MANAGER 1.     Mục đích v QL công việc cá nhân: -         Lên lịch công việc -         Sắp xếp...

BÁO CÔNG NỢ THEO TUỔI NỢ

Đăng bởi: month

BÁO CÔNG NỢ THEO TUỔI NỢ 1.      Mục đích Báo cáo tổng hợp công nợ tất cả khách hàng, sắp xếp nợ theo các mốc thời gian nợ, từ đó có thể từ đó lên kế hoạch đòi nợ với...

MODULE CẬP NHẬT THÔNG TIN IMEI

Đăng bởi: month

MODULE CẬP NHẬT THÔNG TIN IMEI 1.      Mục đích Cập nhật lại thông tin Ghi chú 1, Ghi chú 2 của imei để lưu thông tin như đã kích hoạt bảo hành hay chưa 2.     ...