Kính gửi quý khách hàng,
HTsoft vừa nâng cấp, sửa một số lỗi cho chức năng Kiểm kê kho. Để cập nhật phiên bản sửa lỗi, quý khách vui lòng thông báo đến tất cả các máy trạm vào Trợ giúp- Liveupdate phần mềm để cập nhật phiên bản mới nhất.
Cảm ơn sự đồng hành và hợp tác của quý khách!